Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Opłaty

Treść

Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje :

UCHWAŁA Nr 125/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice.

Od 1 września 2021 r. opłata wynosi 1zł za jedną godzinę ponad Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

- DZIECI Z ROCZNIKA 2015 SĄ ZWOLNIONE Z OPŁATY PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

Rodzic /opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłaty  z tytułu korzystania z wyżywienia, do 10 dnia każdego miesiąca, która wynosi:                      

Za trzy posiłki  –   8,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

- śniadanie - 2,50zł

- obiad - 4zł

- podwieczorek - 1,50zł

Wysokość stawki żywieniowej, określonej w uchwale j/w ust.2, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i może ulec podwyższeniu bez  konieczności zmiany niniejszej umowy.                                                                                                          

PŁATNOŚĆ OD WSZYSTKICH GRUP W PRZEDSZKOLU I W  SZKOLE  ZBIERA INTENDENT PRZEDSZKOLA.

42732