Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Ramowy rozkład dnia

Treść

Ramowy rozkład dnia
8.00-13.00 - bezpłatne nauczanie, wychowanie, opieka prowadzone przez Miasto Gorlice. Realizacja podstawy programowej

 

Godziny

Przebieg

 

630 – 800

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Gry, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

 

 

815 - 830

 

Rozmowy w oparciu o ilustrację, ćwiczenia ortofoniczne i oddechowe.

Praca indywidualna, w małych zespołach, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela oraz zajęcia indywidualne.

Zabawa ruchowa młodsze dzieci.

Ćwiczenia poranne – grupy starsze.

 

 

815 - 830

 

Prace porządkowo-gospodarcze.

Spełnianie obowiązków w ramach dyżurów.

Przygotowanie do śniadania.

Doskonalenie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych.

 

 

830 - 900

 

ŚNIADANIE wdrażanie do przestrzegania zasad kultury spożywania posiłków.

Mycie zębów.

 

 

900 - 1000

 

Zajęcia edukacyjne organizowane z całą grupą, stymulujące rozwój dziecka                w oparciu o wielostronne aktywności, zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, wybranego programu nauczania oraz planów miesięcznych.

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane.
 

 

1000 – 1130

 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Zabawy przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem angielskim.

Spacery, zajęcia ruchowe i zabawy na świeżym powietrzu.

Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, tropiące, prace porządkowe i ogrodnicze.

 

 

1130 - 1140

 

Czynności organizacyjno-porządkowe, samoobsługowe.

Utrwalanie nawyków higienicznych, prawidłowe korzystanie z urządzeń sanitarnych.

Przygotowanie do obiadu.

 

 

1140 - 1210

 

 

OBIAD - wdrażanie do przestrzegania zasad kultury spożywania posiłków.

Dzieci starsze – pełnienie dyżurów przy posiłkach.

 

 

1210 - 1240

 

 

 

Relaksacja.

Głośne czytanie książek oraz słuchanie bajek, praca indywidualna.

 

1240 – 1350

 

Maluszki - leżakownie.

Zabawy dowolne, podejmowane z inicjatywy dzieci.

Zabawy dydaktyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy w teatr, ćwiczenia graficzne. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych.

 

 

1350 - 1400

 

 

Przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe i higieniczne.

 

1400 - 1415

 

 

PODWIECZOREK - wdrażanie do przestrzegania zasad kultury spożywania posiłków.

 

 

1415 – 1600

 

Praca indywidualna

Swobodna aktywność dzieci.

Praca korekcyjno-kompensacyjna.

Ćwiczenia podsumowujące i utrwalające wiadomości.

Zabawy i gry edukacyjne.

Porządkowanie sali.

Rozmowy z rodzicami.

 

56189