Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

O nas

Treść

Przedszkole Nr 3 w MZS Nr 4 w Gorlicach jest placówką publiczną.
Mieści się w dwóch budynkach.             
Główny budynek przedszkola jest na parterze, w  Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Dysponuje dwoma dużymi salami zabaw, szatnią, własną kuchnią oraz dodatkową salą do zajęć z języka angielskiego, zajęć logopedycznych i Montessorii oraz dużym tarasem z małym ogrodem przedszkolnym .
Odziały przedszkolne A i B w szkole -  mieszczą się w budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 ul. Krasińskiego 9. 

Przedszkole jest placówką 4 - oddziałową. Uczęszcza do niego 98  dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

- od 6.30 do 16.00

 przedszkole w szkole
od 7:00-16:00

 W przedszkolu zatrudnionych jest:

- 7 nauczycieli 
- 6  obsługowych

- 2 administracyjnych.

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i stopnie awansu zawodowego. Przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych, nastawionych na rozwój aktywności artystycznych (m.in. warsztaty plastyczne, muzyczne). Nauczycielki prowadzą pracę opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną . Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dzieci, przygotowują dzieci do życia w rodzinie i społeczeństwie, oraz wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie  z trudnościami i porażkami, potrafiąc cieszyć się z odniesionych sukcesów.

W naszym przedszkolu pracujemy z dziećmi wykorzystując metody oparte na pedagogice Montessori. Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
Przedszkole posiada liczne pomoce dydaktyczne do pracy tą metodą. Kategorie pomocy to:
biologia i zoologia, pomoce geograficzne, pomoce matematyczne, pomoce praktyczne, rozwój zmysłów, uczymy się języka.

Zajęcia z pedagogiki Marii Montessori .

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie...

Motto Montessorii, brzmi: "Daj mi czas". Każde dziecko, w różnym czasie zdobywa umiejętności, których próba przyspieszania, w pojęciu Montessori, niczego dobrego nie przynosi.

Założenia pedagogiki według Marii Montessori:

 • uczenie przez działanie - wychowankowie zdobywają wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie poprzez własną spontaniczną aktywność; nauczyciele nie narzucają dziecku działań, ale jedynie współpracują w procesie wychowawczym
 • samodzielność - dzieci samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą miejsca, rodzaju i czasu pracy; decyzja jest indywidualna lub podejmowana razem z partnerem; w ten sposób dzieci kształcą swoje indywidualne zdolności i nabierają doświadczenia w prawdziwej ocenie własnych umiejętności
 • koncentracja - wychowankowie uczą się dokładności i systematyczności podczas działania
 • lekcje ciszy - dzieci nabierają wprawy w umiejętności pracy w ciszy
 • porządek - dzieci nabywają umiejętności utrzymywaniu porządku w swoim otoczeniu
 • społeczne reguły - łączenie w grupy dzieci w różnym wieku (zazwyczaj trzy roczniki), co umożliwia wzajemne uczenie się od siebie; wykształcenie u dzieci świadomości, że nie wolno przeszkadzać, ranić i niszczyć
 • obserwacja - to podstawowa zasada umożliwiająca dorosłym zapoznanie się ze światem dziecka; wychowawca powinien z baczną uwaga i dużym szacunkiem obserwować dziecko, aby zauważyć ewentualne przeszkody w rozwoju; obserwacja daje możliwość bycie przewodnikiem dziecka
 • indywidualny tok rozwoju - każde dziecko powinno rozwijać się według indywidualnych możliwości i własnego tempa, powinno podejmować tylko te zadania, do których jest już przygotowane; każde dziecko zasługuje na życzliwość, uwagę i indywidualną opiekę wychowawcy.

Istotnym elementem pedagogiki Marii Montessori jest autorski zestaw materiałów edukacyjnych. Pomoce dydaktyczne stosowane przez włoską lekarkę charakteryzują się kilkoma podstawowymi cechami:

 • są wykonane w sposób prosty, precyzyjny i estetyczny,
 • ich wykonanie uwzględnia potrzebę stopniowania trudności,
 • są przystosowane do konkretnych potrzeb rozwojowych wychowanka,
 • charakteryzują się logiczną spójnością,
 • ich wykonanie i sposób konstrukcji daje możliwość samodzielnej kontroli błędów i pomyłek,
 • są oryginalne - w żadnym egzemplarzu nie powtarza się żaden element.

 

59694